KMS Factory

Home Mail admin. Thai langauge Th English language En

โรงงานกมลศักดิ์อะไหล่


ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งการปรับราคาและปรับรหัสสินค้า

ทางร้านจะขอปรับรหัสสินค้าในหมวดข้อต่อเต็นท์ เพื่อความง่ายต่อการจดจำรหัส
ทางร้านจึงจำเป็นต้องปรับรหัสเพื่อความเหมาะสม

และทางร้านจะมีการปรับราคาในหมวดข้อต่อเต็นท์
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักได้มีการปรับขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี
และทางร้านยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นมาเลย ทางร้านจะปรับราคาขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย
เพื่อความเหมาะสมกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา โดยราคาจะมีการปรับขึ้นหลังสงกรานต์นะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจในสถานการณ์ของเรานะครับ