KMS Factory

Home Mail admin. Thai langauge Th English language En

โรงงานกมลศักดิ์อะไหล่


เต็นท์ทรงจั่ว


เต็นท์ทรงจั่วเป็นเต็นท์แบบทั่วๆไป โดยหลังคาจะมีความลาดเอียง 2 ด้าน พื้นที่ใช้สอยส่วนมากจะนิยมเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวโดยนิยมนำไปจัดเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้า จัดแสดงนิทรรศการ งานเลี้ยง หรือรวมไปถึง การทำโกดังขนาดย่อมได้ด้วย


ขนาดของเต็นท์ทรงจั่วที่นิยมใช้ทั่วไปจะมีขนาด


3 x 6 เมตร (เต็นท์สามจั่ว)
4 x 6 เมตร (เต็นท์สามจั่ว)
4 x 8 เมตร (เต็นท์สามจั่ว
4 x 12 เมตร (เต็นท์สี่จั่ว)
5 x 8 เมตร (เต็นท์สามจั่ว)
5 x 12 เมตร (เต็นท์สี่จั่ว)


ข้อต่อของเต็นท์ทรงจั่ว จำนวนจั่วหมายถึง โครงสร้างที่ประกอบกันเป็นหนึ่งจั่ว โดยหนึ่งจั่ว จะประกอบไปด้วย 3 ชิ้น ซึ่งก็คือข้อต่อที่เป็นฐานมุมทั้งสองข้าง ซึ่งเรียกว่าฐานจั่ว และมีอีกหนึ่งชิ้นที่เรียกว่า จั่วบน ซึ่งมีหน้าที่ประกอบแกนจากฐานทั้งสองข้าง เมื่อประกอบกันเข้าแล้วจะได้เป็นรูป สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ซึ่งเรียกรวมกันว่า หนึ่งจั่ว โดยเต็นท์หนึ่งหลังการจะประกอบเป็นหนึ่งห้องนั้นจะต้องมีจั่วอย่างน้อยสองจั่วเพื่อประกอบกันเป็นหนึ่งห้อง

ข้อมูลทางกายภาพของข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว KMS


1. ทำจากเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการแตกหัก และสามารถเชื่อมซ่อมแซมได้ด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบธรรมดา
2. เคลือบด้วยสีฝุ่นสีทอง เพื่อความสวยงาม
3. ข้อต่อทุกชิ้นมีพร้อมน็อตในตัว ทำให้ขจัดปัญหาการหาน็อตตามท้องตลาดซึ่งข้อต่อ KMS ใช้น็อตขนาด 3/8 นิ้ว ใช้ประแจเบอร์ 8 ในการขันเข้าออก
4. ข้อต่อ KMS เหมาะกับแป๊บประปาขนาด 1 1/4 นิ้ว ( 1 นิ้ว 2 หุน ) หรือแป๊บที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอก 1 1/2 นิ้ว ( 1 นิ้วครึง )


  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ฐานจั่วกลาง
 
     

Code : TJ01

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ฐานจั่วกลาง

Price : 600   บาท

Discount : 500 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว จั่วกลางบน
 
     

Code : TJ04

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว จั่วกลางบน

Price : 500   บาท

Discount : 420 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ฐานจั่วริม
 
     

Code : TJ02

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ฐานจั่วริม

Price : 480   บาท

Discount : 400 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว จั่วริมบน
 
     

Code : TJ03

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว จั่วริมบน

Price : 410   บาท

Discount : 350 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ชุดจั่วกลาง
 
     

Code : TJM

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ชุดจั่วกลาง

Price : 1700   บาท

Discount : 1400 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ชุดจั่วริม
 
     

Code : TJS

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว ชุดจั่วริม

Price : 1370   บาท

Discount : 1150 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 2 จั่ว
 
     

Code : TJ2

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 2 จั่ว

Price : 2740   บาท

Discount : 2300 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 3 จั่ว
 
     

Code : TJ3

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 3 จั่ว

Price : 4440   บาท

Discount : 3600 บาท

 

  ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 4 จั่ว
 
     

Code : TJ4

Name: ข้อต่อเต็นท์ทรงจั่ว 4 จั่ว

Price : 6140   บาท

Discount : 4950 บาท

 
  ข้อต่อขาเต็นท์ทรงจั่ว
 
     

Code : TJB

Name: ข้อต่อขาเต็นท์ทรงจั่ว

Price : 320   บาท

Discount : 270 บาท

 

  * ราคาอัพเดท 1 มค 60