KMS Factory

Home Mail admin. Thai langauge Th English language En

โรงงานกมลศักดิ์อะไหล่


บริการอื่นๆ


ด้วยโรงงานกมลศักดิ์อะไหล่เริ่มจากธุรกิจโรงกลึง ดังนั้นเราจึงโรงกลึงในเครือชือ โรงงานเคเอ็มเอสพัฒนาโลหะภัณฑ์ด้วย โดยทางโรงงานจะมีบริการดังต่อไปนี้


1. รับกลึงผลิตชิ้นงานชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องกลึง CNC ที่ทันสมัย


2. รับผลิตข้อต่อต่างๆ โดยอาศัยการเชื่อม