KMS Factory

Home Mail admin. Thai langauge Th English language En

โรงงานกมลศักดิ์อะไหล่


ตาไก่ : ตาไก่เหล็ก


ตาไก่เหล็กเหมาะกับงานทั่วไปโดยเฉพาะงานที่ไม่ได้สัมผัสกับความชื้นโดยตรง เพราะโอกาสที่จะเกิดสนิมนั้นจะมีน้อย และตาไก่เหล็กยังมีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถทำสีได้หลายชนิด โดยการชุบนิเกิลให้มีสีต่างๆ เช่นสีทอง สีเงิน ตาไก่เหล็กนั้นมีราคาที่ย่อมเยาว์กว่าทองเหลือง หากเลือกใช้งานให้เหมาะสมแล้ว ถือว่ามีความคุ้มค่าในการเลือกใช้และยังประหยัดต้นทุนอีกด้วย


ข้อมูลทางกายภาพของตาไก่เหล็ก KMS


1. ทำจากเหล็กแผ่นอย่างดี โดยมีสีให้เลือกเช่น สีทอง สีเงิน สีเหลืองดำ และสีดำ
2. ตาไก่เหล็ก มีขนาดตั้งแต่ เบอร์ 23,25,28,30 และ 32


  ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 23
 
     

Code : IE023

Name: ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 23

Price : 320   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 320 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 2800 บาท/ 100 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 25
 
     

Code : IE025

Name: ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 25

Price : 370   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 345 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1600 บาท/ 50 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 28
 
     

Code : IE028

Name: ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 28

Price : 600   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 550 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 2600 บาท/ 50 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 30
 
     

Code : IE030

Name: ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 30

Price : 960   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1300 บาท/ 1000 ตัว

Discount : 5500 บาท/ 5000 ตัว

 

  ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 32
 
     

Code : IE032

Name: ตาไก่เหล็กสีทอง/เงิน เบอร์ 32

Price : 1070   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1500 บาท/ 1000 ตัว

Discount : 6000 บาท/ 5000 ตัว

 

  ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 23
 
     

Code : FE023

Name: ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 23

Price : 370   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 345 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 3200 บาท/ 100 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 25
 
     

Code : F025

Name: ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 25

Price : 400   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 360 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1700 บาท/ 50 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 28
 
     

Code : FE028

Name: ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 28

Price : 640   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 580 บาท/ 10 กุรุส

Discount : 2750 บาท/ 50 กุรุส

 

  ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 30
 
     

Code : FE030

Name: ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 30

Price : 1000   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1350 บาท/ 1000 ตัว

Discount : 5750 บาท/ 5000 ตัว

 

  ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 32
 
     

Code : FE032

Name: ตาไก่เหล็กสีดำ/เหลืองดำ เบอร์ 32

Price : 1100   บาท/ 10 กุรุส

Discount : 1550 บาท/ 1000 ตัว

Discount : 6250 บาท/ 5000 ตัว

 


  * ราคาอัพเดท 1 มค 60